Vi tänker mycket på miljön

Som litet företag är det ibland svårt att ställa krav på leverantörer men vi har en miljöpolicy som vi alltid följer. 

Miljöpolicy- Bioaktiva Nordic AB

Bioaktiva Nordic AB arbetar med försäljning av kosttillskott till grossist och e-handel i Sverige. Produkterna produceras i Sverige.
Vår ambition är att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga miljöbelastningar i vår verksamhet. Det ska vi göra genom att
– Sätta krav på våra leverantörer vid inköp av råvaror och förpackningsmaterial
– Undvika onödig slutförpackning av våra produkter (tex plasttråg och krympfilm)
– Välja leverantörer och lager med aktivt miljöarbete, tex ISO14001
– Välja leverantörer och lager som till största delen använder förnybara energikällor
– Optimera våra transporter genom planering och samleveranser
– Undvika tjänsteresor och istället ha digitala möten om möjligt.
– Informera våra kunder via vår hemsida om våra miljömål så de kan göra medvetna val.

Bioaktiv Nordic AB ska följa tillämplig lagstiftning och förordningar. Vi arbetar enligt modellen PDSA: Plan-Do-Study-Act (Planera-Genomföra- Studera-Agera). Bioaktiva Nordic AB är ett småskaligt företag där miljöpolicyn tas fram och genomförs av ledningen. Vår miljöpolicy ska ligga till grunden för våra miljömål i vårt miljöledningssystem.

Webbshoppar med våra produkter

Följ oss

Instagram